วิศวกรตรวจเครน คือใคร สำคัญอย่างไร

วิศวกร-ตรวจเครน-คือใคร

วิศวกรตรวจเครน คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครน โครงสร้างต่าง ๆ วิธีการใช้งาน วิธีการซ่อมบำรุง และรายละเอียดทั้งหมดของเครน วิศวกรตรวจเครนจะมีหน้าที่คอยดูแลให้เครนสามารถทำงานได้อย่างไร้ปัญหา วิศวกรตรวจเครนถือว่าสำคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรม และมีกฎหมายบังคับให้ผู้รับเหมาทุกคนมีวิศวกรตรวจเครนตรวจสอบเครื่องจักรของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

วิศวกรตรวจเครน สำคัญอย่างไร

 • ตามกฎหมายแล้วจะบังคับให้ผู้รับเหมาหรือนายจ้างมีวิศวกรตรวจเครนคอยตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับปั้นจั่นภายในไซต์งานเป็นระยะ ๆ 
 • วิศวกรตรวจเครน จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของเครน ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อคน ต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน ต่อพื้นที่ หรือต่อวัสดุต่าง ๆ
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครนที่ใช้งานอยู่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงานของเครนหรือปั้นจั่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะไร้ปัญหา และการทำงานทุกขั้นตอนจะต้องไม่มีเหตุขัดข้อง
 • ให้ความรู้และอบรมผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้รับเหมาเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น เพื่อให้ผู้ที่ทำงานกับเครนมีความเข้าใจเครนมากขึ้น ทำให้การทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นมีความปลอดภัย
 • จัดทำคู่มือ วิดิโอสอนการใช้งาน รวมไปถึงหนังสือแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเครนให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักกับเครนมากยิ่งขึ้น และใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของ วิศวกรตรวจเครน

 1. จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาเฉพาะทางวิศวกรเครื่องกล และเป็นวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพระดับภาคีขึ้นไป 
 2. จะต้องมีใบ กว หรือ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 3. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามมาตรา 11 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 4. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เครนต้องได้รับการรับ-รองจากวิศวกรที่ขึ้นทะเบียน

วิศวกรตรวจเครน ต้องตรวจอะไรบ้าง และตรวจบ่อยแค่ไหน

1.การตรวจสอบเบื้องต้น 

การตรวจสอบเบื้องต้นคือการตรวจสอบหน้างาน ที่จะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนการใช้งานครั้งแรกหลังจากติดตั้งเครนเสร็จ การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบสำหรับเครนที่พึ่งนำมาติดตั้งใหม่เป็นครั้งแรก และกำลังจะเริ่มใช้งาน ส่วนใหญ่แล้วจะตรวจสอบโครงสร้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอยู่ภายใต้วิศวกรตรวจเครนผู้เชี่ยวชาญ

2.การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน 

 • กลไกการทำงานของเครน การปรับตั้งค่าให้เครนสามารถทำงานได้เหมาะสมในงานประเภทต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความเสื่อมสภาพ ความสึกหรอ รวมไปถึงการรั่วไหลของของเหลวในท่อ ถัง วาล์ว ปั๊มระบายน้ำต่าง ๆ และส่วนที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
 • สลิง โซ่ รอกต่าง ๆ รวมไปถึงตะขอบริเวณปลายสลิง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสึกหรอ ไม่มีการบิดของข้อต่อ
 • กลไกการทำงานทั้งหมด ทดสอบการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานจริง ส่วนใหญ่จะตรวจสอบทุกวัน

3.การตรวจสอบเป็นประจำเพื่อซ่อมแซม

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ แล้ว เครนหรือปั้นจั่นก็ยังต้องการการตรวจสอบอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อซ่อมบำรุง และหาชิ้นส่วนมาทดแทนเช่นเดียวกัน ได้แก่

 • ชิ้นส่วนที่ผิดรูป แตก หรือสึกกร่อน
 • เกลียว สลัก หรือน็อตที่เสื่อมสภาพ
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ แตก หรือบิดเบี้ยว เช่น หมุด แบริ่ง เพลา เกียร์ ลูกกลิ้ง อุปกรณ์ล็อค
 • ชิ้นส่วนที่สึกหรอภายในห้องเครื่อง เช่น เบรก ผ้ารองพื้น คันบังคับ
 • แหล่งให้พลังงาน ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้
 • อุปกรณ์ควบคุมผ่านระบบไฟฟ้า ระบบการควบคุม ระบบการเคลื่อนไหวของเครน
 • ตรวจสอบสลิง โซ่ ด้วยการทดลองยกของก่อนเริ่มใช้งานจริง

สุดท้ายแล้วคุณสามารถใช้บริการตรวจเครนจากผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลได้ เราแนะนำให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเครนให้มั่นใจก่อนเลือกใช้บริการ เพื่อที่คุณจะสามารถได้ตรวจเครนอย่างมีมาตรฐาน

หากคุณสนใจที่จะตรวจเครน หรือ ทดสอบเครน ตรวจ ปจ1 ตรวจ ปจ2 ตรวจปั้นจั่น ออกรายงาน ปจ.1 ปจ.2 ทดสอบเครนทุกชนิด เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย craneprofessional เรามีทีมงานวิศวกรตรวจเครนที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมมอบส่วนลดพิเศษ 50%