ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 ราคาประหยัด โดยวิศวกรตามกฎหมายกำหนด

บริการตรวจเครน หรือปั้นจั่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตรวจรับรองปั้นจั่น ตามกฎหมายกำหนด

บริการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างถูกจุด และประหยัดค่าใช้จ่าย

ตรวจเครน หรือปั้นจั่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งบริการ PM บำรุงรักษาเครน

บริการตรวจสอบเครน

เลือกแผนการซื้อที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

ตรวจ ปจ.1

ปั้นจั่นอยู่กับที่ ทุกชนิด

 • ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
 • ลิฟท์ขนส่ง
 • ปั้นจั่นขาสูง
 • เครื่องตอกเสาเข็ม

ตรวจ ปจ.2

ปั้นจั่นเคลื่อนที่ ทุกชนิด

 • โมบายเครน
 • รถเฮี๊ยบ
 • เทเลแฮนด์เลอร์
 • เรือเครน

ตรวจเครื่องจักร

ตรวจรับรองเครื่องจักร

 • รถแบคโฮล, รถตัก
 • เครื่องจักร, บูมลิฟท์
 • ตรวจรับรองเครื่องจักร
 • รถยก (forklift)

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โดยทีมวิศวกรมืออาชีพอุปกรณ์ทำงานที่ทันสมัย

ราคาตรวจเครน

ปจ1 ชนิดอยู่กับที่

ลด 30%
ตรวจสอบปั้นจั่น
ทดสอบการยก (โหลดเทส)
ออกใบรับรอง ปจ.1

ราคาตรวจเครน

ปจ2 ชนิดเคลื่อนที่

ลด 30%
ตรวจสอบปั้นจั่น
ทดสอบการยก (โหลดเทส)
ออกใบรับรอง ปจ.1

ขั้นตอนการตรวจสอบเครน

 1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น เครน สภาพตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพน๊อตและการคลายตัว
 2. ตรวจระบบต้นกำลังเครนตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน, มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
 3. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
 4. ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ
 5. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ปั้นจั่น ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน
 6. ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย
ตรวจความงอของโซ่-สลิงเครน

ความสำคัญของการตรวจรับรองเครน

เครน หรือ ปั้นจั่น เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ มีหน้าที่ยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยใช้รอกและเสาเป็นหลัก ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน บริเวณใกล้เคียง ล้วนแล้วแต่มีโอกาสได้รับอันตราย หรืออุบัติเหตุ หากเครนนั้น ไม่ได้รับการตรวจสอบตามรอบ เนื่องจากเครนถือเป็นเครื่องจักรที่มีความอันตรายมาก  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ มักส่งผลเสียเป็นวงกว้าง ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร รวมถึงอาคารทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทด้วย

รายการทำ Preventive Maintenance (PM)

 • ตรวจสอบตู้คอนโทรล , รีโมท พร้อมทำความสะอาด ภายใน และ ภายนอก
 • ตรวจสอบทำความสะอาดสิ่งสกปรกในร่องดั้มลวดสลิง พร้อมหยอดน้ำมันหล่อลื่น
 • หยอดน้ำมันหล่อลื่นตะขอให้สามารถหมุนรอบได้สะดวกไม่ฝืด และ สปริงเซฟตี้แลท
 • ตรวจสอบและขันแน่นน๊อตอุปกรณ์สำคัญ​ เช่น ลิมิตสวิตช์ และ จุดยึดอุปกรณ์อื่น ๆ
 • ทำความสะอาดสัญญาณแสง / เสียง ตรวจสอบไฟหมุนว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่
 • ตรวจสอบสายไฟพร้อมจัดเก็บสายไฟทั่วไปให้เรียบร้อยและทำความสะอาด
 • ตรวจสอบโครงสร้างปั้นจั่น/เพิ่มน้ำยาหล่อลื่นในจุดที่สำคัญ
 • ได้รับรายงานการทำ PM 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล
ตรวจสอบมอเตอร์เครน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการตรวจรับรอง เครน ปั้นจั่น ภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจรับรองที่ถูกต้องในราคาประหยัด

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตรวจเครน

 1. เตรียมปั้นจั่นให้พร้อมตรวจ ลูกค้าเตรียมปั้นจั่นให้พร้อมตรวจตามวันและเวลาที่กําหนดโดยปั้นจั่นจะต้องหยุดใช้งานเพื่อทำการตรวจสอบ
 2. ลูกค้าเตรียมน้ำหนักโหลดเทส ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมน้ําหนัก (Load) และ อุปกรณ์คล้องเกี่ยวสําหรับทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นไว้หน้างานให้เรียบร้อย
 3. รถยกสำหรับคลื่อนย้ายตุ้มน้ำหนัก ลูกค้าต้องจัดเตรียมพาหนะสําหรับขนย้ายตุ้มน้ําหนักให้พร้อมต่อการตรวจสอบ เช่นโฟลคลิฟท์, แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
 4. ผู้ประสานงานระหว่างทําการตรวจสอบ ลูกค้าจัดให้มีผู้ประสานงานระหว่างทําการตรวจสอบและเข้าพื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบจนเสร็จสิ้น
 5. จัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูง กรณีปั้นจั่นไม่มีบันไดทางขึ้น – ลง ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้นที่สูง เช่น บันได, รถกระเช้า เป็นต้น
 6. เตรียม Single line diagram ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Single line diagram ระบบไฟฟ้าของปั้นจั่น (หากมี)
 7. การตรวจสอบ และ เวลาที่ใช้ ปั้นจั่นพิกัดไม่เกิน 5 ตัน ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1 ชั่วโมงต่อตัวโดยประมาณ กรณีลูกค้าเตรียมครบตามข้อที่ 1 ถึง 6
 8. เซ็นรับรองการทำงาน Work Order ทุกครั้งที่มีการเข้าบริการลูกค้าจะต้องทำการเซ็นยืนยันในแบบฟอร์ม Work Order โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนเซ็นต์ยืนยัน

ทำไมต้องเลือกใช้บริการตรวจเครน กับ craneprofessional

การรับประกันคุณภาพบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รับประกันคุณภาพการตรวจสอบติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล

บริการตรวจรับรองเครนของเรา เป็นบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพสากล อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบมีความทันสมัย และเที่ยงตรงได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน หัวข้อที่ตรวจสอบครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิศวกรผู้ตรวจสอบของเรา เป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในการตรวจสอบมาหลากหลายหน่วยงาน พร้อมทั้งสามารถแนะนำและให้ความรู้และวิธีการแก้ไข เกี่ยวกับรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รับรองคุณจะได้รับข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้แก้ไข จัดการ กับระบบของคุณได้อย่างถูกวิธี

บริการตรวจรับรองเครนของเรา เราตรวจสอบตามรายการ ที่ต้องตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด และยังแนะนำวิธีการ ตรวจสอบและ PM ขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าสามารถ นำไปตรวจสอบและทำการ PM เองเบื้องต้นได้ อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจัดการดูแล จุดเล็กๆน้อยของเครนได้เอง ก่อนที่จะถึงรอบการตรวจสอบและ PM ประจำปี

เซฟสิริยินดีให้บริการ การตรวจรับรองเครน การทำ PM การซ่อมแซมและแก้ไข จุดบกพร่องต่างๆ ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถเลือกแผน ที่ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีโปรโมชั่นส่วนลด สำหรับทุกๆ แผน ให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคและสถานการณ์ปัจจุบันโดยที่ไม่จำเป็นต้อง งดเว้น หรือละไว้ก่อน

นอกจากทีมงานมืออาชีพแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน (Inspection equipment) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อีกด้วย

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 

– ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน
 
2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน
 
3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก
 
4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1. ปั้นจั่นใหม่
– ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
– ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย
 
2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว
– ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ
“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้
1.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) 
 
เอกสารรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างต้องจัดให้มีเอกสารและรายละเอียดดังนี้
– ข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น โดยมีวิศวกรเครื่องกลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นผู้รับรองภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบพร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้